S pomocí přepravních pomůcek se doprava neprodraží

Při dopravě zboží je zapotřebí využít každého prostoru v dopravních prostředcích. To samé platí i ve skladovacích prostorách a halách. K tomu, aby se mohla tato podmínka beze zbytku splnit, slouží přepravní palety. Jedná se o pevný podklad, který se využívá pro přepravu stohovatelného zboží. Jednotlivé palety je možné ukládat do výškových regálů a stohovat […]