28. 2. Kavárna Faraonova hrobka

Večer s orient. tancem