7. 2. Kavárna Faraonova hrobka

Večer s orientálním tancem